Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sypniewie, gmina Więcbork, powiat Sępólno Krajeńskie, Województwo Kujawsko-Pomorskie.Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sypniewie, gmina Więcbork, powiat Sępólno Krajeńskie, Województwo Kujawsko-Pomorskie.Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sypniewie, gmina Więcbork, powiat Sępólno Krajeńskie, Województwo Kujawsko-Pomorskie.

O Parafii

Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sypniewie, gmina Więcbork, powiat Sępólno Krajeńskie, Województwo Kujawsko-Pomorskie.

 

Kościół pod wezwaniem Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sypniewie został zbudowany w 1781 roku, na fundamentach poprzedniego, opisanego przez wizytatora Trebnica podczas wizytacji parafii w 1653 roku, jako „zbudowany z muru pruskiego" i wewnątrz wyłożony drewnem. Obecnie istniejący kościół został pobudowany w stylu barokowym, w oparciu o konstrukcję szkieletową. Jest ona podobna do "muru pruskiego", brakuje w niej tylko skośnych belek wypełnionych cegłą. Wewnątrz kościół jest cały oszalowany drewnem. Pierwotnie posiadał wieżę która została rozebrana w 1830 r. Na miejscu wieży w 1881 r. dobudowano tylko kruchtę.

 

Parafia posiada jeszcze kościół filialny p. w. Św. Andrzeja Boboli, zlokalizowany w miejscowości Iłowo. Jest to dawny kościół ewangelicki, wzniesiony w latach 1904-1905, w stylu neogotyckim, murowany z czerwonej cegły, jednonawowy, z wysuniętą przed lico wieżą. W 2012 roku rozpoczęto remont więźby i pokrycia dachowego, na który uzyskano dotację z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego – w łącznej wysokości 60.000 zł. oraz od Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – w wysokości 15.000 zł. W 2013 roku po raz kolejny uzyskano dotacje - tym razem z budżetu województwa i z RPO w wysokości 60.000 zł. oraz od K-PWKZ w wysokości 10.000 zł. W ciągu tych dwóch lat przeprowadzono kompleksowy remont konstrukcji dachu z wymiana pokrycia i opierzeń blacharskich. W latach kolejnych planuje się kontynuację remontu - podsufitki wraz z konstrukcją nośną a także ścian i wnętrza wnętrza kościoła. 

 

Proboszcz:

ks. Andrzej Jasiński

 

Święto patronalne:

Św. Katarzyna Aleksandryjska 25. listopada

Św. Andrzej Bobola 16. maja

 

 

Porządek Mszy św.:

niedziele i święta: 7.30, 9.00, 12.00, Iłowo: 10.30,

dni powszednie: pon., wt., śr., pt., sob.: 18.00, czw.: 8.00

 

 

Biuro parafialne czynne:

wt., sob.: 9.00 – 10.30,

pon., śr., pt.: po wieczornej Mszy św.

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE 1.

Zgodnie z zapisami zasad udzielania zamówień: punkt 3. Rozdziału III. „Udzielanie zamówień o wartości przekraczającej 5.000,00 zł. (netto) przez podmioty zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz podmioty nie zobowiązane do jej stosowania”, proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sypniewie informuje, że zamierza udzielić zamówienia na zadanie p.n. „Remont dachu z naprawą więźby dachowej kościoła filialnego pw. Św. Andrzeja Boboli w Iłowie gm. Sępólno Krajeńskie – Etap II”. Na zadanie to parafia uzyskała dotację ze środków PRO Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego, w ramach projektu pn. „Dziedzictwo Kulturowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego – wsparcie opieki nad zabytkami w latach 2013 – 2014”. Wykonawca zadania musi posiadać odpowiednie doświadczenie w realizacji robót w obiektach zabytkowych, potwierdzone zaświadczeniami wystawionymi przez odpowiednie państwowe służby ochrony zabytków a także polisę odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane przy realizacji robót objętych zakresem zamówienia, na sumę nie mniejszą niż 1.000.000 zł. (słownie: jeden milion złotych).

W sprawach powyższego zamówienia należy kontaktować się z proboszczem parafii w terminie do 22. czerwca 2013 roku.

                                                                 OGŁOSZENIE 2
   Zgodnie z zapisami zasad udzielania zamówień: punkt 3. Rozdziału III "Udzielanie zamówień o wartości przekraczającej 5.000,00 zł. (netto) przez podmioty zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówien publicznych oraz podmioty nie zobowiązane do ich stosowania", proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sypniewie informuje, że zamierza udzielić zamówienia na zadanie pn. "Remont dachu z naprawą więźby dachowej kościoła filialnego p. w. Św. Andrzeja Boboli w Iłowie gm. Sępólno Krajenskie - etap III - część I". Na zadanie to parafia uzyskała dotację ze środków RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w ramach projektu pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2014". Wykonawca zadania musi posiadać odpowiednie doświadczenie w realizacji robót w obiektach zabytkowych, potwierdzone zaświadczeniami wystawionymi przez odpowiednie państwowe służby ochrony zabytków.
W sprawach powyższego zamówienia można kontaktować się z proboszczem parafii do dnia 31. sierpnia 2014 roku.

                                                             OGŁOSZENIE 3.
Zgodnie z zapisami zasad udzielania zamówień: punkt 3. Rozdziału III "Udzielanie zamówień o wartosci przekraczającej 5.000 zł. (netto) przez podmioty zobowiązane do stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz podmioty nie zobowiązane do ich stosowania", proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sypniewie informuje, że zamierza udzielić zamówienia na zadanie p.n. "Remont dachu z naprawą więźby dachowej kościoła filialnego p.w. Św. Andrzeja Boboli w Iłowie gm. Sępólno Krajeńskie - etap IV". Na zadanie to parafia uzyskała dotację ze środków RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu p. n. "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2015" oraz z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Wykonawca zadania musi posiadać odpowiednie doświadczenie w realizacji robót w obiektach zabytkowych. Kryterium wyboru wykonawcy - oferowana cena usługi. Termin realizacji zadania: 30. grudnia 2015 r., z możliwością jego przedłużenia. W sprawach powyższego zamówienia można kontaktować się z proboszczem parafii, a oferty należy składać do dnia 22. września 2015 r.
                                                                                            Sypniewo, dn. 26. czerwca 2016 r.

                                                             OGŁOSZENIE 4.
    Zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sypniewie informuje, że zamierza udzielić zamówienia na wykonanie zadania p. n. „Remont dachu z naprawą więźby dachowej kościoła filialnego pw. Św. Andrzeja Boboli w Iłowie, gm. Sępólno Krajeńskie – etap V”. Na zadanie to parafia uzyskała dotację ze środków RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego, w ramach projektu pn. „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2016 roku”. Wykonawca zadania musi posiadać odpowiednie doświadczenie w realizacji robót w obiektach zabytkowych a także polisę odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane przy realizacji robót objętych zakresem zamówienia. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty – cena (100 % wagi). Termin realizacji prac – 30. listopada 2016 roku. Termin ten może ulec przedłużeniu.  
W sprawach powyższego zamówienia należy kontaktować się z proboszczem parafii i złożyć ofertę w terminie do 11. lipca 2016 roku.

Galeria

KontaktProboszcz:

ks. Andrzej Jasiński 

Święto patronalne:

Św. Katarzyna Aleksandryjska 25.11

Św. Andrzej Bobola 16.05

 

Porządek Mszy św.:

niedziele i święta: 7.30, 9.00, 12.00, Iłowo: 10.30,

dni powszednie: pon., wt., śr., pt., sob.: 18.00, czw.: 8.00 

 

Biuro parafialne czynne:

wt., sob.: 9.00 – 10.30,

pon., śr., pt.: po wieczornej Mszy św.


Wyświetl większą mapę

Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sypniewie

15485
Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sypniewie, gmina Więcbork, powiat Sępólno Krajeńskie, Województwo Kujawsko-Pomorskie.